Privacy verklaring 
Breakpoint draagt zorg voor jouw privacy. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Breakpoint handelt daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Door deze website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en met de wijze waarop Breakpoint persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

Verzameling van persoonsgegevens
Je kunt deze website raadplegen zonder dat je persoonsgegevens moet ingeven. Nochtans verzamelt Breakpoint de volgende gegevens over al de bezoekers van deze website: page-logs, IP-adres bezoekers, tijdstip van bezoek, browser, instellingen. Deze informatie wordt enkel voor statistische doeleinden en voor de goede werking of verdere verbetering van de website verzameld. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens die over jou tijdens een eventuele registratieprocedure werden verzameld.

Registratie
Hoewel je deze website kunt raadplegen zonder dat je persoonsgegevens moet ingeven, bestaat de mogelijkheid om je te registreren om de website aan te passen aan jouw persoonlijke voorkeuren en/of om nieuwe websites aan te melden op Startpagina.be.

Tijdens deze registratieprocedure moet je een e-mailadres en een paswoord ingeven. De meegedeelde informatie wordt veilig opgeslagen en wordt enkel gebruikt om je naderhand te kunnen identificeren, zodat enkel jij toegang kunt krijgen tot je gepersonaliseerde startpagina.

Registratie als moderator
Indien je wilt optreden als moderator voor één of meerdere publiek beschikbare pagina's van deze website, moet je je vooraf registreren als moderator. Hierbij moet je je naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres en paswoord ingeven. Breakpoint zal jouw aanvraag controleren en, indien zij de aanvraag toestaat, je de nodige gegevens toesturen om als moderator op te treden. De meegedeelde informatie wordt veilig opgeslagen en wordt gebruikt om je naderhand te kunnen identificeren, zodat enkel jij kunt optreden als moderator voor de door jou beheerde onderdelen van de website.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat Breakpoint deze gegevens in dit kader mag bewaren en verwerken. Ook erken je uitdrukkelijk het recht van Breakpoint om de meegedeelde persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten, indien daarom wordt gevraagd. Tenzij op aanvraag van de bevoegde autoriteiten, worden in geen geval jou persoonsgegevens meegedeeld aan derden. Zoals voorzien door de Privacywet, kan je je persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door je aan te melden op deze website en vervolgens door te klikken naar "Mijn gegevens". Indien het niet mogelijk is je gegevens op deze manier te wijzigen, kan je Breakpoint raadplegen.

E-mailadressen
Indien je een nieuwe link wilt toevoegen of indien je contact wilt opnemen met de moderator van een dochterpagina, kan of moet je je e-mailadres opgeven. Dit e-mailadres wordt op geen enkele wijze bewaard door Breakpoint en wordt enkel gebruikt om jou in contact te laten treden met de moderator van deze dochterpagina. Zoals hoger vermeld onder "Registratie", wordt het door jou in het kader van de registratie opgegeven e-mailadres, enkel gebruikt om je te kunnen identificeren en - in het geval van door bezoekers aangemelde links of wijzigingen aan je pagina - te kunnen contacteren. Breakpoint zal e-mailadressen nooit doorgeven aan derde partijen en zal jou nooit ongevraagde communicatie doorsturen.

Veiligheid
Breakpoint verbindt zich ertoe om al de in het kader van deze website gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Zoals aangegeven in de algemene voorwaarden, kan Breakpoint nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of beschadiging van jouw persoonsgegevens.

Cookies
Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt, dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op jouw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten de volgende gegevens: identificatie voor bezoekers-statistieken door google-analytics. Je kan het gebruik van cookies uitschakelen, al leidt dit er wel toe dat informatie tussen verschillende bezoeken verloren gaat.

Contactgegevens
Breakpoint is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Je kan Breakpoint steeds contacteren.

Tenslotte
Breakpoint behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 05/08/2013.